Atal primarioak

Eremuak

IzenaMotaZenbat atariZenbat enpresa
INZIÑARTE , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa81
EGIBURU-ZAMALBIDE , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa611
PAPER-FABRIKA, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa61
TXIRRITA-MALEO, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa10956
MASTI-LOIDI , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa5152
ZAMALBIDE, AUZOAHirigunea / auzoa12110
IZTIETA, AUZOAHirigunea / auzoa67123
ERRENTERIAKO HIRIGUNEAHirigunea / auzoa477647
OLIBET/ETXEBERRIETA, AUZOAHirigunea / auzoa3230
ALABERGA, AUZOAHirigunea / auzoa738
VERSALLES, AUZOAHirigunea / auzoa142
KAPUTXINOAK, AUZOAHirigunea / auzoa4443
GALTZARABORDA, AUZOAHirigunea / auzoa16846
BERAUN, AUZOAHirigunea / auzoa90133
PONTIKA, AUZOAHirigunea / auzoa2019
GAZTAÑO, AUZOAHirigunea / auzoa00
AGUSTINAS, AUZOAHirigunea / auzoa18722
GABIERROTA, AUZOAHirigunea / auzoa3020
FANDERIA, AUZOAHirigunea / auzoa4816
LARTZABAL, AUZOAHirigunea / auzoa155
EGIBURUBERRI , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa4251
SAN MARKO, ALDEAHirigunea / auzoa12
ALDURA, ALDEAHirigunea / auzoa13312
ONDARTXOHirigunea / auzoa146
IANTZIHirigunea / auzoa243
Guztira1.7801.319

Estatistikak

BIZTANLERIA

Biztanleria guztira39.583(2011)
Gizonezkoak19.401(2011)
Emakumezkoak20.182(2011)
0-19 7.110(2011)
20-64 24.368(2011)
>648.105(2011)
Biztanleriaren dentsitatea1.234(2014)

FAMILIAK, MOTAREN ARABERA

Famili kopurura0()
Pertsona bakarrekoa0()
Konposatua0()
Gunea seme-alabarik gabe0()
Gunea seme-alabekin0()
Guraso bakarrekoa0()
Handitua0()
Gune askotarikoa0()
Batez besteko tamaina0()

BIZTANLERIAREN MUGIMENDUA

Jaiotzak guztira305(2014)
Jaiotzak-gizonezkoak147(2014)
Jaiotzak-emakumezkoak158(2014)
Heriotzak guztira333(2014)
Heriotzak-gizonezkoak164(2014)
Heriotzak-emakumezkoak169(2014)
Berezko hazkundea-26(2014)
Ezkontza0()
Senarrak138(2014)
Emazteak139(2014)

MIGRAZIO MUGIMENDUAK

Immigrazioa603(2014)
Emigrazioa439(2014)
Helburuko barne-migrazioa1.079(2014)
Jatorrizko barne-migrazioa1.151(2014)
Migrazio saldoa. Guztira92(2014)
Migrazio saldoa-gizonezkoak77(2014)
Migrazio saldoa-emakumezkoak15(2014)
Udalerri barruko migrazioak1.465(2014)

BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA

Biztanleria guztira.39.177(2011)
Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE26.676(2011)
Araba123(2011)
Bizkaia334(2011)
Gipuzkoa26.514(2011)
Beste probintziak9.951(2011)
Atzerria2.550(2011)

BARNE PRODUKTU GORDINA (BPG)

Biztanleko BPG0()
Uneko prezioak (euroak)17.133(2012)
Indizea (Euskal AE=100)56(2012)

BALIO ERANTSIA, AKTIBITATE SEKTOREEN ARABERA

Balio erantsia (%)100(2012)
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA0(2012)
INDUSTRIA ETA ENERGIA21(2012)
ERAIKINA7(2012)
ZERBITZUAK72(2012)
Merkataritza, Ostalaritza eta Garraioa21(2012)
Administrazio Publikoa, Heziketa, Osasuna eta Zerbitzu Sozialak18(2012)
Beste zerbitzu batzuk33(2012)

LANPOSTUAK

Lanpostuak guztira0()

ERRENTA PERTSONALA ETA FAMILIARRA

Batez besteko errenta pertsonala. Guztira16.415(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-gizonezkoak ()20.754(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-emakumezkoak ()12.320(2013)
Batez besteko famili errenta ()32.942(2013)

UDAL GASTUAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Guztira () 44.628.500(2013)
Gastu arruntak ()36.345.000(2013)
Kapital gastuak ()3.054.070(2013)
Finantza gastuak ()5.229.390(2013)

NEKAZARITZA-AZALERAREN BANAKETA (HA)

Nekazaritza-azaleraren banaketa (Ha). Guztira0()
NAE0()
Lur landuak0()
Larre iraunkorretako lurrak0()
Bestelako azalerak0()

ABELTZAINTZA-UNITATEAK

Behi-aziendak0()
Ardi-aziendak0()
Ahuntz-aziendak0()
Txerri-aziendak0()
Zaldi-aziendak0()

NEKAZARITZA-MAKINERIAREN PARKEA

Traktoreak0()
Motokultoreak, motosegak, motoaitzurrrak eta motofresatzaileak0()
Uzta biltzeko makinak eta bilgailuak0()
Jezteko makina eramangarriak0()
Makinaz jezteko instalazioak0()

ETXEBIZITZAK

_Etxebizitzak guztira

Famili etxebizitzak17.531(2011)
Etxebizitza nagusia15.924(2011)
Bigarren etxebizitza249(2011)
Okupatu gabeko etxebizitza1.358(2011)
Establezimendu kolektiboa14(2011)

ETXEBIZITZA NAGUSIAK, DITUZTEN INSTALAZIOEN ETA ZERBITZUEN ARABERA

Txorrotako ur beroa (%)100(2011)
Bainua (%)100(2011)
Berokuntza (zentrala, banakakoa) (%)42(2011)
Telefono linea (%)100(2011)
Eraikinaren tutu bidezko gasa (%)88(2011)
Etxebizitzaren tutu bidezko gasa (%)55(2011)
Erosotasun-indizea (%)70(2011)

ERAIKINAK, OHELBURUAREN ARABERA

-Eraikinak guztira

Soilik etxebizitzak851(2010)
Biak704(2010)
Soilik lokalak181(2010)

ESTABLEZIMENDUAK

Jarduera guztira2.397(2015)
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza23(2015)
Industria, energia eta saneamendua143(2015)
Eraikuntza.456(2015)
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza1.036(2015)
Informazio eta komunikazioak18(2015)
Finantza eta aseguru jarduerak47(2015)
Higiezinen aktibitateak24(2015)
Jarduera profesional eta laguntzaileak236(2015)
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna192(2015)
Arteetako eta bestelako jarduerak222(2015)
Enplegu kopurua8.104(2015)

BIZTANLERIA, JARDUERAREKIKO ERLAZIOAREN ARABERA

-Biztanleria guztia

Aktiboak, guztira18.924(2011)
Landunak16.244(2011)
Langabeak2.680(2011)
Lehen enpleguaren bila229(2011)
Lanik egin dutenak2.451(2011)
Ezaktiboak20.659(2011)
Aparte kontatuak0()

BIZTANLE LANDUNAK, JARDUERA-ADARRAREN ARABERA

Biztanle landunak guztira16.244(2011)
Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta basogintza46(2011)
Arrantza, akuikultura15(2011)
Ateratze-industriak6(2011)
Manufaktura-industria2.743(2011)
Elektrizitatea, gasa eta ura ekoiztu eta banatzea134(2011)
Eraikuntza1.464(2011)
Merkataritza eta konponketa3.121(2011)
Ostalaritza1.305(2011)
Garraioa, bilketa eta komunikazioak1.269(2011)
Finantza-bitartekaritza237(2011)
Onibar-jarduerak eta alokairukoak; enpresa-zerbitzuak2.193(2011)
Herri-administrazioa571(2011)
Hezkuntza802(2011)
Osasun- eta albaitaritza-jarduerak, gizarte-zerbitzua1.345(2011)
Bestelako gizarte-zerbitzuak eta norbanakoentzako zerbitzuak740(2011)
Etxeko langileak dituzten etxebizitzak253(2011)
Lurraldez kanpoko erakundeak0(2011)

LANGABEZIA ERREGISTRATUA

Langabezia erregistratua guztira2.984(2014)
Langabezia erregistratua. Gizonezkoak1.445(2014)
Langabezia erregistratua. Emakumezkoak1.539(2014)

HEZKUNTZA-SISTEMA: IKASLEAK

...hezkuntza-mailaren arabera

Araubide orokorreko irakaskuntzak. Guztira7.040(2014)
Haur Hezkuntza1.584(2014)
HB2 (haur-hezk.)0(2011)
OHO0()
Lehen hezkuntza2.252(2014)
HB2 (lehen hezk.)0(2011)
DBH1.449(2014)
HB2 (DBH)0(2011)
HHI402(2014)
BBB/UBI0()
Batxilergoa466(2014)
IEE 1. zikloa0()
IEE 2. zikloa0()
LH 1. maila0()
LH 2. maila0()
LM II. maila0()
LM III. maila0()
Erdi mailako LH396(2014)
Goi-mailako LH432(2014)
HB2 (Lan heziketa)13(2014)
PCPI46(2014)

...irakaskuntza elebidunaren ereduaren arabera

Guztira ereduaren arabera7.040(2014)
A935(2014)
B1.379(2014)
D4.726(2014)
X0(2011)

...ikastetxearen titulartasunaren arabera

Guztira titulartasunaren arabera7.040(2014)
Publikoa4.293(2014)
Pribatua2.747(2014)
Ikastola0(2011)

10 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, IKASKETA-MAILAREN ARABERA

Alfabetatugabeak347(2011)
Ikasketarik gabeak1.379(2011)
Eskolaurrea eta lehen mailakoak14.146(2011)
Lanbide-heziketa7.050(2011)
Bigarren hezkuntza7.493(2011)
Erdi- edo goi-mailakoak2.047(2011)
Goi-mailakoak3.187(2011)

2 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, EUSKARAKO JAKINTZA-MAILA OROKORRAREN ARABERA

Euskaldunak14.518(2011)
Euskaldunak. Alfabetatuak11.601(2011)
Euskaldunak. Erdizka alfabetatuak2.186(2011)
Euskaldunak. Alfabetatugabeak731(2011)
Ia euskaldunak10.728(2011)
Ia alfabetatuak5.605(2011)
Ia alfabetatugabeak1.979(2011)
Ia pasiboak3.144(2011)
Erdaldunak13.185(2011)

AMA-HIZKUNTZA

Ama-hizkuntza. Euskara7.060(2011)
Ama-hizkuntza. Gaztelania28.814(2011)
Ama-hizkuntza. Biak2.410(2011)
Ama-hizkuntza. Beste bat1.299(2011)

ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA

Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara4.384(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera30.963(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak3.549(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat687(2011)

OSPITALE-KOPURUA

OSPITALEZ KANPOKO ZENTRO PUBLIKOAK

Guztira zentroak5(2010)
Anbulatorioak1(2010)
Kontsultategiak0(2010)
Osasun-zentroak2(2010)
Larrialdiko arretako zerbitzua1(2010)
Zentro periferikoa (medikuaren etxea)0(2010)
Adimen-osasuneko kontsultategia1(2010)
Mutuetako laguntza-zentroa0(2010)
Beste batzuk0(2010)

GIZARTE-ZERBITZUETAKO ZENTROEN KOPURUA

Guztira gizarte-zerbitzuetako41(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Elkarteak8(2013)
Zerbitzu tekniko orokorrak1(2013)
Aholkularitza-zentroak0(2013)
Eguneko zentroak14(2013)
Egoitzak13(2013)
LZ - EZB3(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Beste batzuk2(2013)