Atal primarioak

Eremuak

IzenaMotaZenbat atariZenbat enpresa
110-IPINTZA, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa10460
103-SAGASTI , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa18678
6 ALGEPOSA , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa41
108-ITURRIN , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa11152
7 , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa279
8 PERFESAL , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa113
107, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa126
LEZOKO HIRIGUNEAHirigunea / auzoa270106
113, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa12
Guztira726317

Estatistikak

BIZTANLERIA

Biztanleria guztira6.043(2011)
Gizonezkoak3.005(2011)
Emakumezkoak3.038(2011)
0-19 1.186(2011)
20-64 4.000(2011)
>64857(2011)
Biztanleriaren dentsitatea708(2014)

FAMILIAK, MOTAREN ARABERA

Famili kopurura0()
Pertsona bakarrekoa0()
Konposatua0()
Gunea seme-alabarik gabe0()
Gunea seme-alabekin0()
Guraso bakarrekoa0()
Handitua0()
Gune askotarikoa0()
Batez besteko tamaina0()

BIZTANLERIAREN MUGIMENDUA

Jaiotzak guztira50(2014)
Jaiotzak-gizonezkoak30(2014)
Jaiotzak-emakumezkoak20(2014)
Heriotzak guztira40(2014)
Heriotzak-gizonezkoak22(2014)
Heriotzak-emakumezkoak18(2014)
Berezko hazkundea11(2014)
Ezkontza0()
Senarrak20(2014)
Emazteak25(2014)

MIGRAZIO MUGIMENDUAK

Immigrazioa78(2014)
Emigrazioa62(2014)
Helburuko barne-migrazioa190(2014)
Jatorrizko barne-migrazioa233(2014)
Migrazio saldoa. Guztira-27(2014)
Migrazio saldoa-gizonezkoak-18(2014)
Migrazio saldoa-emakumezkoak-9(2014)
Udalerri barruko migrazioak83(2014)

BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA

Biztanleria guztira.6.040(2011)
Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE4.754(2011)
Araba16(2011)
Bizkaia53(2011)
Gipuzkoa4.695(2011)
Beste probintziak1.035(2011)
Atzerria251(2011)

BARNE PRODUKTU GORDINA (BPG)

Biztanleko BPG0()
Uneko prezioak (euroak)35.817(2012)
Indizea (Euskal AE=100)117(2012)

BALIO ERANTSIA, AKTIBITATE SEKTOREEN ARABERA

Balio erantsia (%)100(2012)
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA0(2012)
INDUSTRIA ETA ENERGIA45(2012)
ERAIKINA6(2012)
ZERBITZUAK48(2012)
Merkataritza, Ostalaritza eta Garraioa18(2012)
Administrazio Publikoa, Heziketa, Osasuna eta Zerbitzu Sozialak7(2012)
Beste zerbitzu batzuk24(2012)

LANPOSTUAK

Lanpostuak guztira0()

ERRENTA PERTSONALA ETA FAMILIARRA

Batez besteko errenta pertsonala. Guztira16.710(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-gizonezkoak ()20.512(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-emakumezkoak ()13.034(2013)
Batez besteko famili errenta ()34.671(2013)

UDAL GASTUAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Guztira () 7.089.220(2013)
Gastu arruntak ()5.791.790(2013)
Kapital gastuak ()719.137(2013)
Finantza gastuak ()578.292(2013)

NEKAZARITZA-AZALERAREN BANAKETA (HA)

Nekazaritza-azaleraren banaketa (Ha). Guztira0()
NAE0()
Lur landuak0()
Larre iraunkorretako lurrak0()
Bestelako azalerak0()

ABELTZAINTZA-UNITATEAK

Behi-aziendak0()
Ardi-aziendak0()
Ahuntz-aziendak0()
Txerri-aziendak0()
Zaldi-aziendak0()

NEKAZARITZA-MAKINERIAREN PARKEA

Traktoreak0()
Motokultoreak, motosegak, motoaitzurrrak eta motofresatzaileak0()
Uzta biltzeko makinak eta bilgailuak0()
Jezteko makina eramangarriak0()
Makinaz jezteko instalazioak0()

ETXEBIZITZAK

_Etxebizitzak guztira

Famili etxebizitzak2.598(2011)
Etxebizitza nagusia2.310(2011)
Bigarren etxebizitza36(2011)
Okupatu gabeko etxebizitza252(2011)
Establezimendu kolektiboa12(2011)

ETXEBIZITZA NAGUSIAK, DITUZTEN INSTALAZIOEN ETA ZERBITZUEN ARABERA

Txorrotako ur beroa (%)100(2011)
Bainua (%)100(2011)
Berokuntza (zentrala, banakakoa) (%)48(2011)
Telefono linea (%)100(2011)
Eraikinaren tutu bidezko gasa (%)72(2011)
Etxebizitzaren tutu bidezko gasa (%)48(2011)
Erosotasun-indizea (%)67(2011)

ERAIKINAK, OHELBURUAREN ARABERA

-Eraikinak guztira

Soilik etxebizitzak367(2010)
Biak140(2010)
Soilik lokalak368(2010)

ESTABLEZIMENDUAK

Jarduera guztira555(2015)
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza17(2015)
Industria, energia eta saneamendua103(2015)
Eraikuntza.119(2015)
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza200(2015)
Informazio eta komunikazioak2(2015)
Finantza eta aseguru jarduerak9(2015)
Higiezinen aktibitateak4(2015)
Jarduera profesional eta laguntzaileak41(2015)
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna32(2015)
Arteetako eta bestelako jarduerak28(2015)
Enplegu kopurua2.648(2015)

BIZTANLERIA, JARDUERAREKIKO ERLAZIOAREN ARABERA

-Biztanleria guztia

Aktiboak, guztira3.177(2011)
Landunak2.772(2011)
Langabeak405(2011)
Lehen enpleguaren bila28(2011)
Lanik egin dutenak377(2011)
Ezaktiboak2.866(2011)
Aparte kontatuak0()

BIZTANLE LANDUNAK, JARDUERA-ADARRAREN ARABERA

Biztanle landunak guztira2.772(2011)
Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta basogintza15(2011)
Arrantza, akuikultura1(2011)
Ateratze-industriak1(2011)
Manufaktura-industria466(2011)
Elektrizitatea, gasa eta ura ekoiztu eta banatzea27(2011)
Eraikuntza288(2011)
Merkataritza eta konponketa506(2011)
Ostalaritza212(2011)
Garraioa, bilketa eta komunikazioak189(2011)
Finantza-bitartekaritza37(2011)
Onibar-jarduerak eta alokairukoak; enpresa-zerbitzuak347(2011)
Herri-administrazioa105(2011)
Hezkuntza189(2011)
Osasun- eta albaitaritza-jarduerak, gizarte-zerbitzua204(2011)
Bestelako gizarte-zerbitzuak eta norbanakoentzako zerbitzuak153(2011)
Etxeko langileak dituzten etxebizitzak32(2011)
Lurraldez kanpoko erakundeak0(2011)

LANGABEZIA ERREGISTRATUA

Langabezia erregistratua guztira374(2014)
Langabezia erregistratua. Gizonezkoak174(2014)
Langabezia erregistratua. Emakumezkoak200(2014)

HEZKUNTZA-SISTEMA: IKASLEAK

...hezkuntza-mailaren arabera

Araubide orokorreko irakaskuntzak. Guztira1.021(2014)
Haur Hezkuntza321(2014)
HB2 (haur-hezk.)0(2011)
OHO0()
Lehen hezkuntza495(2014)
HB2 (lehen hezk.)0(2011)
DBH205(2014)
HB2 (DBH)0(2011)
HHI0(2011)
BBB/UBI0()
Batxilergoa0(2011)
IEE 1. zikloa0()
IEE 2. zikloa0()
LH 1. maila0()
LH 2. maila0()
LM II. maila0()
LM III. maila0()
Erdi mailako LH0(2011)
Goi-mailako LH0(2011)
HB2 (Lan heziketa)0(2011)
PCPI0(2011)

...irakaskuntza elebidunaren ereduaren arabera

Guztira ereduaren arabera1.021(2014)
A0(2011)
B20(2012)
D1.021(2014)
X0(2011)

...ikastetxearen titulartasunaren arabera

Guztira titulartasunaren arabera1.021(2014)
Publikoa792(2014)
Pribatua229(2014)
Ikastola0(2011)

10 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, IKASKETA-MAILAREN ARABERA

Alfabetatugabeak27(2011)
Ikasketarik gabeak193(2011)
Eskolaurrea eta lehen mailakoak2.027(2011)
Lanbide-heziketa1.168(2011)
Bigarren hezkuntza1.187(2011)
Erdi- edo goi-mailakoak313(2011)
Goi-mailakoak518(2011)

2 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, EUSKARAKO JAKINTZA-MAILA OROKORRAREN ARABERA

Euskaldunak3.340(2011)
Euskaldunak. Alfabetatuak2.728(2011)
Euskaldunak. Erdizka alfabetatuak502(2011)
Euskaldunak. Alfabetatugabeak110(2011)
Ia euskaldunak1.414(2011)
Ia alfabetatuak775(2011)
Ia alfabetatugabeak289(2011)
Ia pasiboak350(2011)
Erdaldunak1.127(2011)

AMA-HIZKUNTZA

Ama-hizkuntza. Euskara2.322(2011)
Ama-hizkuntza. Gaztelania3.179(2011)
Ama-hizkuntza. Biak422(2011)
Ama-hizkuntza. Beste bat120(2011)

ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA

Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara1.582(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera3.614(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak786(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat61(2011)

OSPITALE-KOPURUA

OSPITALEZ KANPOKO ZENTRO PUBLIKOAK

Guztira zentroak1(2010)
Anbulatorioak0(2010)
Kontsultategiak0(2010)
Osasun-zentroak1(2010)
Larrialdiko arretako zerbitzua0(2010)
Zentro periferikoa (medikuaren etxea)0(2010)
Adimen-osasuneko kontsultategia0(2010)
Mutuetako laguntza-zentroa0(2010)
Beste batzuk0(2010)

GIZARTE-ZERBITZUETAKO ZENTROEN KOPURUA

Guztira gizarte-zerbitzuetako16(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Elkarteak1(2013)
Zerbitzu tekniko orokorrak1(2013)
Aholkularitza-zentroak0(2013)
Eguneko zentroak2(2013)
Egoitzak10(2013)
LZ - EZB2(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Beste batzuk0(2013)