Atal primarioak

Eremuak

IzenaMotaZenbat atariZenbat enpresa
UGALDETXO-TALAIA, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa5946
UGALDETXO-PERI ZERRADI, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa2412
UGALDETXO-ARANGUREN, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa1227
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa3920
UGALDETXO-LEKUBERRI, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa28
UGALDETXO-INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa2021
LINTZIRIN, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa1315
MAKARRASTEGI, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa2511
LANBARREN, INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa3123
PAGOALDEA-ERGOIEN , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa6936
UGALDETXO-MAMUTEKO BULEGO ERAIKINAZerbitzu-eraikina185
ELIZALDE (HIRIGUNEA), AUZOAHirigunea / auzoa480131
ARRAGUA, AUZOAHirigunea / auzoa6412
ITURRIOTZ, AUZOAHirigunea / auzoa19210
UGALDETXO, AUZOAHirigunea / auzoa1757
GURUTZE, AUZOAHirigunea / auzoa1426
ALTZIBAR, AUZOAHirigunea / auzoa9117
ERGOIEN, AUZOAHirigunea / auzoa1406
KARRIKA, AUZOAHirigunea / auzoa951
LINTZIRIN-GAINA , INDUSTRIALDEAIndustria poligonoa44
UGALDETXO POLIGONOAIndustria poligonoa237175
MAMUT GALERIAKGaleria / Merkataritza-gunea153
CARREFOUR GALERIAKGaleria / Merkataritza-gunea114
Guztira1.917740

Estatistikak

BIZTANLERIA

Biztanleria guztira10.067(2011)
Gizonezkoak5.010(2011)
Emakumezkoak5.057(2011)
0-19 2.094(2011)
20-64 6.324(2011)
>641.649(2011)
Biztanleriaren dentsitatea168(2014)

FAMILIAK, MOTAREN ARABERA

Famili kopurura0()
Pertsona bakarrekoa0()
Konposatua0()
Gunea seme-alabarik gabe0()
Gunea seme-alabekin0()
Guraso bakarrekoa0()
Handitua0()
Gune askotarikoa0()
Batez besteko tamaina0()

BIZTANLERIAREN MUGIMENDUA

Jaiotzak guztira98(2014)
Jaiotzak-gizonezkoak38(2014)
Jaiotzak-emakumezkoak60(2014)
Heriotzak guztira79(2014)
Heriotzak-gizonezkoak44(2014)
Heriotzak-emakumezkoak35(2014)
Berezko hazkundea20(2014)
Ezkontza0()
Senarrak38(2014)
Emazteak35(2014)

MIGRAZIO MUGIMENDUAK

Immigrazioa98(2014)
Emigrazioa61(2014)
Helburuko barne-migrazioa315(2014)
Jatorrizko barne-migrazioa223(2014)
Migrazio saldoa. Guztira129(2014)
Migrazio saldoa-gizonezkoak68(2014)
Migrazio saldoa-emakumezkoak61(2014)
Udalerri barruko migrazioak449(2014)

BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA

Biztanleria guztira.10.013(2011)
Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE8.699(2011)
Araba24(2011)
Bizkaia78(2011)
Gipuzkoa8.615(2011)
Beste probintziak916(2011)
Atzerria398(2011)

BARNE PRODUKTU GORDINA (BPG)

Biztanleko BPG0()
Uneko prezioak (euroak)49.847(2012)
Indizea (Euskal AE=100)163(2012)

BALIO ERANTSIA, AKTIBITATE SEKTOREEN ARABERA

Balio erantsia (%)100(2012)
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA1(2012)
INDUSTRIA ETA ENERGIA24(2012)
ERAIKINA11(2012)
ZERBITZUAK64(2012)
Merkataritza, Ostalaritza eta Garraioa36(2012)
Administrazio Publikoa, Heziketa, Osasuna eta Zerbitzu Sozialak10(2012)
Beste zerbitzu batzuk19(2012)

LANPOSTUAK

Lanpostuak guztira0()

ERRENTA PERTSONALA ETA FAMILIARRA

Batez besteko errenta pertsonala. Guztira19.285(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-gizonezkoak ()23.724(2013)
Batez besteko errenta pertsonala-emakumezkoak ()14.960(2013)
Batez besteko famili errenta ()43.248(2013)

UDAL GASTUAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Guztira () 15.214.000(2013)
Gastu arruntak ()11.888.000(2013)
Kapital gastuak ()1.660.000(2013)
Finantza gastuak ()1.665.970(2013)

NEKAZARITZA-AZALERAREN BANAKETA (HA)

Nekazaritza-azaleraren banaketa (Ha). Guztira0()
NAE0()
Lur landuak0()
Larre iraunkorretako lurrak0()
Bestelako azalerak0()

ABELTZAINTZA-UNITATEAK

Behi-aziendak0()
Ardi-aziendak0()
Ahuntz-aziendak0()
Txerri-aziendak0()
Zaldi-aziendak0()

NEKAZARITZA-MAKINERIAREN PARKEA

Traktoreak0()
Motokultoreak, motosegak, motoaitzurrrak eta motofresatzaileak0()
Uzta biltzeko makinak eta bilgailuak0()
Jezteko makina eramangarriak0()
Makinaz jezteko instalazioak0()

ETXEBIZITZAK

_Etxebizitzak guztira

Famili etxebizitzak4.071(2011)
Etxebizitza nagusia3.530(2011)
Bigarren etxebizitza54(2011)
Okupatu gabeko etxebizitza487(2011)
Establezimendu kolektiboa4(2011)

ETXEBIZITZA NAGUSIAK, DITUZTEN INSTALAZIOEN ETA ZERBITZUEN ARABERA

Txorrotako ur beroa (%)100(2011)
Bainua (%)99(2011)
Berokuntza (zentrala, banakakoa) (%)58(2011)
Telefono linea (%)96(2011)
Eraikinaren tutu bidezko gasa (%)75(2011)
Etxebizitzaren tutu bidezko gasa (%)35(2011)
Erosotasun-indizea (%)73(2011)

ERAIKINAK, OHELBURUAREN ARABERA

-Eraikinak guztira

Soilik etxebizitzak1.589(2010)
Biak119(2010)
Soilik lokalak358(2010)

ESTABLEZIMENDUAK

Jarduera guztira1.260(2015)
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza65(2015)
Industria, energia eta saneamendua135(2015)
Eraikuntza.192(2015)
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza521(2015)
Informazio eta komunikazioak25(2015)
Finantza eta aseguru jarduerak15(2015)
Higiezinen aktibitateak16(2015)
Jarduera profesional eta laguntzaileak163(2015)
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna60(2015)
Arteetako eta bestelako jarduerak68(2015)
Enplegu kopurua7.158(2015)

BIZTANLERIA, JARDUERAREKIKO ERLAZIOAREN ARABERA

-Biztanleria guztia

Aktiboak, guztira5.046(2011)
Landunak4.496(2011)
Langabeak550(2011)
Lehen enpleguaren bila41(2011)
Lanik egin dutenak509(2011)
Ezaktiboak5.021(2011)
Aparte kontatuak0()

BIZTANLE LANDUNAK, JARDUERA-ADARRAREN ARABERA

Biztanle landunak guztira4.496(2011)
Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta basogintza49(2011)
Arrantza, akuikultura3(2011)
Ateratze-industriak0(2011)
Manufaktura-industria743(2011)
Elektrizitatea, gasa eta ura ekoiztu eta banatzea42(2011)
Eraikuntza425(2011)
Merkataritza eta konponketa777(2011)
Ostalaritza310(2011)
Garraioa, bilketa eta komunikazioak343(2011)
Finantza-bitartekaritza88(2011)
Onibar-jarduerak eta alokairukoak; enpresa-zerbitzuak499(2011)
Herri-administrazioa222(2011)
Hezkuntza407(2011)
Osasun- eta albaitaritza-jarduerak, gizarte-zerbitzua303(2011)
Bestelako gizarte-zerbitzuak eta norbanakoentzako zerbitzuak232(2011)
Etxeko langileak dituzten etxebizitzak53(2011)
Lurraldez kanpoko erakundeak0(2011)

LANGABEZIA ERREGISTRATUA

Langabezia erregistratua guztira520(2014)
Langabezia erregistratua. Gizonezkoak260(2014)
Langabezia erregistratua. Emakumezkoak260(2014)

HEZKUNTZA-SISTEMA: IKASLEAK

...hezkuntza-mailaren arabera

Araubide orokorreko irakaskuntzak. Guztira1.653(2014)
Haur Hezkuntza508(2014)
HB2 (haur-hezk.)0(2011)
OHO0()
Lehen hezkuntza731(2014)
HB2 (lehen hezk.)0(2011)
DBH414(2014)
HB2 (DBH)0(2011)
HHI0(2011)
BBB/UBI0()
Batxilergoa0(2011)
IEE 1. zikloa0()
IEE 2. zikloa0()
LH 1. maila0()
LH 2. maila0()
LM II. maila0()
LM III. maila0()
Erdi mailako LH0(2011)
Goi-mailako LH0(2011)
HB2 (Lan heziketa)0(2011)
PCPI0(2011)

...irakaskuntza elebidunaren ereduaren arabera

Guztira ereduaren arabera1.653(2014)
A0(2011)
B17(2014)
D1.636(2014)
X0(2011)

...ikastetxearen titulartasunaren arabera

Guztira titulartasunaren arabera1.653(2014)
Publikoa797(2014)
Pribatua856(2014)
Ikastola0(2011)

10 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, IKASKETA-MAILAREN ARABERA

Alfabetatugabeak48(2011)
Ikasketarik gabeak175(2011)
Eskolaurrea eta lehen mailakoak3.237(2011)
Lanbide-heziketa1.586(2011)
Bigarren hezkuntza1.960(2011)
Erdi- edo goi-mailakoak719(2011)
Goi-mailakoak1.237(2011)

2 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, EUSKARAKO JAKINTZA-MAILA OROKORRAREN ARABERA

Euskaldunak7.219(2011)
Euskaldunak. Alfabetatuak5.521(2011)
Euskaldunak. Erdizka alfabetatuak1.383(2011)
Euskaldunak. Alfabetatugabeak315(2011)
Ia euskaldunak1.562(2011)
Ia alfabetatuak705(2011)
Ia alfabetatugabeak446(2011)
Ia pasiboak411(2011)
Erdaldunak989(2011)

AMA-HIZKUNTZA

Ama-hizkuntza. Euskara6.032(2011)
Ama-hizkuntza. Gaztelania3.202(2011)
Ama-hizkuntza. Biak655(2011)
Ama-hizkuntza. Beste bat178(2011)

ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA

Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara4.613(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera3.864(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak1.471(2011)
Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat119(2011)

OSPITALE-KOPURUA

OSPITALEZ KANPOKO ZENTRO PUBLIKOAK

Guztira zentroak1(2010)
Anbulatorioak0(2010)
Kontsultategiak0(2010)
Osasun-zentroak1(2010)
Larrialdiko arretako zerbitzua0(2010)
Zentro periferikoa (medikuaren etxea)0(2010)
Adimen-osasuneko kontsultategia0(2010)
Mutuetako laguntza-zentroa0(2010)
Beste batzuk0(2010)

GIZARTE-ZERBITZUETAKO ZENTROEN KOPURUA

Guztira gizarte-zerbitzuetako10(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Elkarteak2(2013)
Zerbitzu tekniko orokorrak1(2013)
Aholkularitza-zentroak0(2013)
Eguneko zentroak2(2013)
Egoitzak3(2013)
LZ - EZB1(2013)
Gizarte-zerbitzuetako zentroen kopurua. Beste batzuk1(2013)